Monday, December 31, 2007

Yr.2_31/12/07_1歲x2

兩歲生日,公公婆婆、daddy搶先同我慶祝!上年,成家人同我慶祝,我仲細,未知發生乜事;今年唔同啦,我自己又吹爉燭又切蛋糕!Posted by Picasa

No comments: